Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Oedipoda coerulescens


Oedipoda germanica

Idaea rusticata

Sesamia nonagrioides
Sitticus pubescens


Ephestia elutellaIdaea elongariaIdaea aversata

Idaea albarracina


Curculio glandium
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Epermenia sp


https://en.wikipedia.org/wiki/Epermenia

Heliothis nubigera

Acontia (Acontia) lucida


Aporodes floralis


Dysauxes famulaEvergestis extimalisScopula ornata