Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Anthaxia sp


https://el.wikipedia.org/wiki/Anthaxia

Ευλασία Διάδημα, Eulasia diadema
Eulasia cornifrons
Pseudophilotes baton