Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Hedya pruniana
Plebejus (Plebejus) belliericlepsis spectrana


Notocelia trimaculanaΣάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Sitochroa verticalisEvergestis Frumentalis


Coscinia striata


onychogomphus forcipatus


Idaea trigeminata